מחזורי סיום בית הספר

סיום מחזור אלון- 1953

סיום מחזור אורן- 1954

סיום מחזור זית- 1955

סיום מחזור להבה- 1956

סיום מחזור נמלה – 1957

סיום מחזור איילה- 1958

סיום מחזור דרור- 1959

סיום מחזור יחדיו- 1960

סיום מחזור תומר- 1961

סיום מחזור רקפת- 1962

סיום מחזור אלומה- 1963

סיום מחזור ארז- 1964

סיום מחזור כפירים- 1965

מחזור הדס- 1966

כיתת אבוקה מסיימת בית ספר-1967