ספורט וחוגים

שנים ראשונות משחק כדור ליד בניין א’ – 1937

ספורט שימושי בברכת מי לילה בכיתות ראשונות 1943

ספורט שימושי בכיתות ראשונות- רחל מרוז ונעמי בארי-1943

ספורט שימושי בכיתות ראשונות – 1943

קבוצת ‘אלון’ בספורט שימושי. 1947

יום ספורט אזורי בגבע – 1947

יום ספורט אזורי בגבע 1947

יום ספורט אזורי בגבע 1947

יום ספורט אזורי בגבע 1947

יום העצמאות.-מפגן ספורט-יחזקאל דורי-1958

בני ‘אבוקה’ משחקים כדור רגל- גרשון דוד- יאיר צמרת- איל שריג- שמואל שטיין- אריה בן יעקב- יצחק שרף- מרדכי ק. פרטוש-1958

בני ‘אבוקה’ ספורט טבלאי- קפיצה לברזנט-יוסי ינאי-נעמי שונרי-1960

כתת חצב” בהופעה בבית הכולל: שמוליק כהן-דודי ריבנר-רם שמי-אסנת סלע-מיכל שלו- 1960

כתת חצב” בהופעה- יובל שמי-בני צורף-שמוליק כהן-1960

כתת חצב” בהופעה בבית הכולל: יצחק טל- יובל שמי-מיכל שלו”-1960