חקלאות

החקלאות היתה בדמה של בית השיטה כאידיאה מובילה. ראש וראשונה היתה זו הפלחה שהשתרעה בשני העשורים שלאחר מלחמת העצמאות  על פני קרוב ל-18:000 דונם. פרי האימון של מוסדות המדינה ביכולתה של בית-השיטה והיותה חממה לפיתוח כלים חקלאיים פורצי דרך.

בצד הפלחה הופיעו גן-ירק ומשתלה לעצי זית ועם הזמן פינו אלה את מקומם לענף גידולי השדה שראשיתו בגידולים עבור הרפת והדיר והמשכו בגידול סלק סוכר ובצלצלים עבור הזיתיה . העברת המים מעמק חרוד לעמק צבאים מינפה את הענף ובצד מילונים ואבטיחים איפשרה שנות שיגשוג לגידול הכותנה.
גם בנטיעת כרמי גפנים , זיתים, תמרים ורימונים התנסתה בית- השיטה אך אלה פינו מקומם לשטחים רחבים של מטע הדרים ששרד עד לעשור השביעי של בית-השיטה.
ענפי בעלי החיים ידעו גם הם מיגוון רחב שעם השנים גזרו עליו דיני הכלכלה והמחסור במשאבי אנוש לפנות מקומם לרפת ולברכות הדגים.הפעילים עד היום. בשרשרת הפעילויות הללו נימנו לול להטלה ולפיטום , הודיה,  נוטריות לפרווה , סוסים לשירות, ומיכוורת. דיר לתפארה  וגם גידול בקר לבשר שהיה הענף האחרון להיסגר..
בפתח העשור העשירי נשתלו על גבעות בית השיטה 750 דונם מטעי בננות , פריצת דרך של ממש.

בעלי חיים
380
בעלי חיים
גידולי שדה
219
גידולי שדה
פלחה
247
פלחה
פרדס ומטעים
241
פרדס ומטעים