בקר לבשר

מכלאות הבקר לבשר 1958

צבי מלר בוחן את עדר הבקר בואדי עישה 1967

עדר הבקר לבשר בשדה השלף 1971

עדר הבקר 1972

עדר הבקר 1972

עדר הבקר בשטחי יער החרובים -1973

עדר הבקר.1974

עדר הבקר.1975

עדר הבקר. בשטחי הכינוס ביער החרובים,בחזית עמדות השתיה -1975

העברת עדר הבקר לשטח מרעה חדש בהכוונת העובדים על הסוסים- 1975

עדר הבקר מועבר לאזור חדש,על הסוס יגאל שפר – 1975

הבקר לבשר בחוות “נורית” על הגלבע -1975

עדר הבקר רועה ביער 1976

עדר הבקר- שי ארנון רוכב 1977

עדר הבקר בשטחי הגבעות ליד ‘חורשת מוטל”- 1980