דגים בברכות

חנוכת ברכת דגים במזרח -1951

סירה בברכת דגים= 1951

סירה בברכת דגים- צבי לוין- 1951

נוף השדות וברכות דגים- 1957

משלוח דגים- 1960

משלוח דגים -1960

חפירות ברכות הדגים במזרח -1962

חפירת אגם-אוקטובר 62′

הזרמת מים לברכות מזרח- חנוכת הברכות- ליד הצינור מאיר כרמי- נעים ושולמית צורף- אברהם ארגוב. בקהל- בנימין גל- מנחם דוד- שושנה המאירי ועוד – 1962

מדגה- הזרמת מים ראשונים לברכות ליד הכביש- מזרח. ברקע הפרדס והיער”- 1962″””

מדגה-הזרמת המים לברכה – 1962

במחסן המדגה- אברהם דואק-1968

מדגה-פריסת רשת- אברהם דואק בכובע לבן-1968

במחסן המדגה-מיון דגים צעירים -1968 אברהם דואק

במחסן המדגה- אברהם דואק- אורי כרמי-1968