דיר כבשים לחלב

בניית הדיר הראשון בבית השטה- 1935

בניית הדיר הראשון בבית השטה -1935

בניית הדיר הראשון בבית השטה- גאולה קלבנסקי – לוצי חווט-לוין- 1935

כבשים רועות בגלבע -1935

ערועה צאן במעיין 1935

הייני גנץ עם ילדים בשוקת של הדיר – 1939

ביקור ילדים בדיר- אליהו א’ עם קסקט- אמנון אמצעי בין הילדים.- 1938

הדיר הראשון- 1938

הגז בדיר – 1939

הדיר עם הכבשים אחרי הגז- 1939

הדיר בבית השטה- 1939

הדיר בבית השטה- כבשים ועיזים-1939

תרצה הורביץ בחליבה בדיר -1936

חליבה בדיר הישן -1940

הגז בדיר – 1940