הודים וברווזים

מעיין חרוד- הברווזים של אמא אלקינד – 1935

שנים ראשונות של קבוצת החוגים במעיין חרוד. ברווזיה של אמא אלקינד – 1935

אמא אלקינד בברווזיה בשנים ראשונות של קבוצת החוגים במעיין חרוד.- 1934

אמא אלקינד בחג הביכורים-  נושאת אפרוחים בטנא. – 1935

אמא אלקינד מאכילה את הברווזים-1935

אמא אלקינד מאכילה את הברווזים- 1935

אמא אלקינד מאכילה את תרנגולי ההודו- 1935

לול תרנגולי הודו- 1935

אמא אלקינד בברוזיה במעיין-1935

שנים ראשונות הברווזים של אמא אלקינד בבית השיטה , 1936

ציור – אמא אלקינד – 1951

לול האווזים על רקע הצריפים.והאוהלים בבית השיטה בראשיתה-1951