סוסים לשירות

יצחק דיטנהופר-חצרוני באמצע-בהכשרה בגרמניה-1929

עדי שרון בהכשרה בגרמניה- לימוד חריש עם סוסים- 1929

עבודה בחקלאות עם פרדות עבודה- יצחק חצרוני- 1933

יצחק חצרוני ואברהם אדרת בחריש בשדות שטה -1933

הובלות עם פרדות מהמעיין לשטה.אוחז במושכות הוא יצחק לגר שעבר בפילוג לאיילת השחר- 1934

גן ירק בשטה- יצחק חצרוני- 1935

ערבים חמושים עם סוסים במעיין חרוד ליד מבנה חדר האוכל -1936

שומרי שדות על סוסים- 1936

קציר תלתן- משמאל נשען שלום קרליץ-באמצע מימין זאב וידנפלד-1940

קציר תלתן-לרפת וללול משמאל עומד אורי אולמן – 1940

האורווה החדשה -1946

בניית האורווה -1946

האורווה- ענף ההובלה הראשי- הבניין שימש מחסן בגדים ועכשיו כלבו – 1949

תהלוכה לטקס העומר. הדרך עוברת ליד מבנה האורווה- – 1953

סוסים וסייח בחצר-1967