רפת לחלב

רפת ב’ 1948

מוטל אדר חולב ברפת 1951

2.1950 השלג בבית השטה- רפת 1950

קציר ירק לתחמיץ- מרדכי הורביץ על הטרקטור 1950

22.4.1950 חפירת בור תחמיץ ליד הרפת 1950

פסח ברפת- מקהלה ילדי בית ספר וחברים- כיתת ‘מעין’ יושבים מימין . מוני באקורדיאון 1951

באר ב’ ליד הרפתות 1951

רפת- שריפה במתבן.אורי כרמי- צבי מלר בנימין אורטל 1954

הוצאת זבל בחצרות הרפת 1956

חליבה ברפת צבי מלר 1958

מנהרת החיטוי ברפת 1958

חליבה ברפת 1962

רפת חדישה בבית השטה 1960

ערמת גזר ליד הרפת 1962

כיסוי בור התחמיץ ליד הרפת הגלבוע ברקע 1967