רפת לחלב

כיסוי בור התחמיץ ליד הרפת הגלבוע ברקע 1967

דקה אחרי המלטה ברפת- צבי מלר והעגלה 1967

רפת בית השטה- ליליאן רודד עם עגלה שזה עתה נולדה 1967

ליליאן רודד חברה מהולנד- עזבה וחזרה להולנד- ברפת 1968

ליליאן רודד עוזרת בהמלטה ברפת- עם צבי מלר 1968

פנינה פלד וילדי הגן ליד הרפתות- על המשקל החדש 1968

בניית שכון לוותיקים ליד חדר חולים – ה 32- ברקע הרפת- צריף החשמליה 1968

רפת בית השטה נעמי שונרי 1970

נחום שריג עם סוס ברפת א’ 1970

בגיוס לחציר הפסקה- גרשון דוד- שמואל ארז ודובי שושני ליד הרפת 1972

המלטה ברפת- צבי מלר המיילד- לידו עמיר אהוביה- יוחנן כהן 1941

גילה צביק ברפת העגלות 1973

גילה צביק ברפת העגלות 1973

טיול שבת לרפת- נורית אדר 1974

גאולה מלר- חברה- רפתנית 1974