רפת לחלב

חוה נאמן- רפתנית וטבחית וותיקה- חברת בית השטה 1975

מתקן למי גבינה” ברפת- שימשו להשקיית עגלות 1974″””

כנס רפתנים לכבוד 40 שנה לעבודת צבי מלר ברפת איציק ארד- ג’רי- ליליאן רודד- יפתח גלעד- שגב ירבעם- אילון בניאן- שמעון שובל- צבי מלר- גילה

עמיר אהוביה ברפת 1976

ברפת. ניר מן איציק ארד ונעם רבינוביץ 1977

ברפת. מכון חליבה- יוחנן כהן 1977

גילה צביק בעבודה ברפת 1978

בית הספר חינוך לעבודה- גילה דויטש ברפת מלמדת את טל דורי 1978

מיכל חלב חדש במכון החליבה ברפת. 1978

ניר שפר – חבר- רפתן שותה קפה 1979

ניר שפר – חבר- רפתן 1979

חליבה ברפת יוחנן כהן 1979

עבודה בענפי המשק- נעה אורי שולי ש. ועפרה סינטו ברפת העגלות 1980

יוחנן כהן במשרד הרפת -מכון החליבה 1982

רפת החולבות בית השטה 1983