רפת לחלב

הרפתות- בית השטה 1986

מחלוב הרפת של בית השטה 1987

הוטרינר מגיע לרפת 1988

הכתה האמריקאית בבית השטה עבודה ברפת 1988

9.2.1992 שלג בבית השטה – הרפת והגלבע מושלג 1992

יוחנן כהן- חבר- רפתן- מכיתת ‘ארז’- 1995

בועז חנוכי חולב ברפת- חבר- 1998

בועז חנוכי חולב ברפת- חבר- 1998

רתם רבינוביץ חולב ברפת- 1996

שלט מידע של רשות שמירת אתרים על רפת א 1998

רפת. א 2000

רפת. 2000

רפת. יוחנן אורן 2000

רפת.יוחנן אורן דודו שפיר 2000

Ordered dose. To Amit Kershak Sheikh Des Ma, from you to a married married mechanic. Lorem Ipsum Dolor Sit Emmett, Elit Adipissing Consultant. Seth Almancom