תרנגולות לבשר

שנים ראשונות-בחדרה.מריפ טבצ’ניק- חיים הורביץ- ישראל גת- יעקב רבינוביץ- דוד מיכאלי- אברהם פיל- יודקה- יצחקלה כפכפי- מאיר מוזס – עומדים ליד הלול – 1929 1929

שנים ראשונות-בחדרה. מרים לשם מכפר סאלד- בלול – 1929  

חינה שרגא לולנית – 1934  

אמא אלקינד בלול -1935  

משה ברק ושלומית האז מקצצים ירק לתרנגולות-1937 1937

שלומית האז בלול בעין חרוד למטה- 1937 1937

שלומית האז בלול בעין חרוד למטה-1937  

מקצצים ירק לתרנגולות-1937  

עמדת הלול-1938  

חברת הנוער הצ’כי בעבודה בלול בית השטה – 1939  

לולנית (מאשה) בלול -1938  

בית האימון של הלול -1940  

בית האימון של הלול -1940  

התרנגולות בחצר הלול – 1945  

לול חדש -1952