תרנגולות לבשר

ביצים מהלול למשלוח -1952  

מבנה חדש ללול.- 1952  

צוות הלולנים- מימין שלומית האז- חנוך וולץ- לוצי לוין- רות גפן- נעמי הנדלר- רותה סלע- 1952  

בשבועות ביקור חברים בלול, הלולניות שלומית האז,רותה סלע ונעמי הנדלר- 1959  

לול חדש בבניה -1959  

מבט אל הלולים והזיתיה- 1960  

ענף הלול.לביצים -1960  

אפרוחים בלול -1960  

אסון בלול בגלל החום – אוגוסט- 1972  

אסון בלול- הבחורים המפנים- יהושוע סוויד מציץ פנימה- שמואל ארז- יוסי שחר- אהוד גל- יורם קיטשבסקי .- 1972  

שלומית האס הלולנית- שעברה לעבוד במכבסה-1972  

יהושוע סוויד- עובד בלול העופות שנים רבות- 1972  

בניית לול חדש ומודרני , 1974  

בניית לול חדש בבית השטה- 1974  

בניית לול בבית השטה -1974