גידולי שדה

בצלצלים 32
בצלצלים
גן ירק 79
גן ירק
כותנה 51
כותנה
מלונים ואבטיחים 30
מלונים ואבטיחים
סלק לסוכר 16
סלק לסוכר
תלתן וירק לפרות ותרנגולות 11
תלתן וירק לפרות ותרנגולות