בצלצלים

פריחת הבצל – גידול לזרעים 1951

גיוס לקטיף תפרחות הבצל- הבציל- קותי אשכנזי שני משמאל ומימין לו יהודית ואברהם ארגוב1951

חברה בשדה הבצל 1951

בצל גדול מאוד 1957

מכונה לשריפת העלווה של הבצלצלים בשדה זאב יחיאלי 1974

הוצאת בצלצלים בשדה 1974

מיון וסינון האדמה מתוך הבצלצלים על הקומביין בשדה 1974

על הגיפ בשדה הבצלצלים איריס וייצמן ומאחור קרן ריין .1974

נוף מדרום לבריכת גיורא  ובמרכזו, בירוק, 50 דונם של בצלצלים 1974

שרפת העלווה של  הבצלצלים 1974.

עונת הבצל באולם הייצור החדש עמוס בוכמן .1974

בצלצלים בארגז כפי שהוצאו בשדה 1974

הוצאת בצל בשדה 1974

הוצאת בצל בשדה 1974

זאב יחיאלי הוצאת בצלצלים בשדה 1975