גן ירק

גן ירק בשטה-חריש עם סוסה יצחק חצרוני- 1935

עבודת איסוף בגן הירק 1937

עבודת קטיף בגן הירק- מלפפונים שושנה אילת מרים חצרוני 1937

עבודת קטיף בגן הירק

הדסה עמרמי צמרת ,בגן הירק ,מימין מבנה הלול החדש-1939

עבודה בגן הירק- בחורות מקבוצת החוגים – נעמי ברגר- מרים גרינגר- מרים ברזילי- מרים קוץ-גוטמן.1939

משתלת גן הירק של קבוצת החוגים בית השטה 1939

מחנות מעפילים בקפריסין. עבודה בגן ירק 1947

הוצאת תפוחי אדמה בגן הירק 1950

הוצאת תפוחי אדמה בגן הירק- אברהם ברגנפלד 1950

הוצאת תפוחי אדמה בגן הירק- שקי תפוחי האדמה שנאספו 1950

הוצאת תפוחי אדמה בגן הירק- העמסה על המשאית 1950

גיוס חברים לעישוב בחלקת הבצל 1951

גיוס חברים לעישוב בחלקת הבצל

גיוס חברים לעישוב בחלקת החסה 1951