כותנה

קטיף כותנה ידני בשדות בית השטה 1954

בשדה כותנה בגיוס לקטיף  מימן הילדה עדנה ומשמאל לה שושנה מאירי 1954

מחנה כותנה’ במעוז חיים- התארגנות של שכבה בוגרת בחטיבת בני הקבוץ לקטיף ידני של כותנה בשדות העמק – משמאל הדס פלד ומימין לה עומדת רימונה

מחנה כותנה’ במעוז חיים- התארגנות של שכבה בוגרת בחטיבת בני הקבוץ לקטיף ידני של כותנה בשדות העמק-1954

המנפטה בעמק בית שאן 1955

קטיף ידני של כותנה בשדות בית השטה- עובד ושבתאי בארי 1954

קטיף ידני של כותנה בשדות בית השטה- גיוס חברים אחרי העבודה לקטיף ,רגינה איריך 1954

קטיף ידני של כותנה בשדות בית השטה, שבו וברוך ינאי מרימים בקבוקי מים ובין הילדים יוסי וארנון ינאי 1954

קטיף כותנה בידיים פינוי הכותנה מהשטח 1954

צבי צצקס על קטפת כותנה 1962

צבי צצקס על קטפת כותנה ראשונה בישראל 1962

מיכאל סלע שופך לעגלת הבניים בקטפת- 1967

שפיכת הכותנה מעגלת הביניים – פיתוח של נמרוד שרון ומשה פלד. 1967  

נשבר ציר אחורי של הקטפת 1967

נמרוד שרון בשדה כותנה 1967