מלונים ואבטיחים

דוד שושני ויוקי בגידול מילונים תחת יריעות פלסטיק

דוד שושני ויוקי בגידול מילונים תחת יריעות פלסטיק 1966

הכנת השטח לזריעת מילונים

שדה של מילונים- פריסת יריעות פלסטיק 1966

הכנת אריזות למילונים 1966

הטמנת שולי יריעות הפלסטיק בגידול מילונים 1966

מרסס ביניבים 1970

אריזת מילונים- דוד שושני ויוקי 1970

אריזת מילונים- דוד שושני ויוקי 1970

שטח מלונים לפני אסיף 1970

קטיף מילונים גיוס בשדה גיא גלבוע וצליל אלבלק 1971

מילונים שנקטפו על העגלה 1971

קטיף מילונים בשדה שמחה כהן וצליל אלבלק 1971

יוקי ודוד שושני אורזים מילונים בסככה בשדה 1971

אריזת מילונים- בסככה בשטח 1971