מלונים ואבטיחים

פרישת יריעות פלסטיק בגידול מילונים- על הטרקטור יעקב שרגא 1971

אריזת מילונים- בסככה בשטח 1971

אריזת מילונים- בסככה בשטח- פלג טל 1971

קטיף מילונים 1971

מנהרות הפלסטיק מתחתן המילונים 1971

אריזת מילונים- בסככה בשטח 1971

חודש יולי- גיוס קטיף מילונים- הפסקה בשדה- שלום קרליץ- יוני גל- ארי לידן נתנאל אדר עפר אהוביה-ראובן אילת- אברהם ארגוב חגי בן גוריון 192

עגלה מלאה מילונים בשדה 1972

גיוס לקטיף מילונים- 1971

חלוקת מילונים לחברים- ראובן אילת- חן בניאן 1972

שמחה כהן מכין אריזת מילונים 1971

גיוס לקטיף מילונים על הטרקטור יחזקאל דורי 1972

מחנה כיתת דקל

שדה הבצל- נסיונות הוצאה מכנית 1980

קטיף מכני של עגבניות 1985