סלק לסוכר

הוצאת סלק סוכר- בשדות בית השטה 1956

הוצאת סלק סוכר- בשדות בית השטה 1956

הוצאת סלק סוכר- בשדות בית השטה אורי עפרוני 1956

הוצאת סלק סוכר- בשדות בית השטה אורי עפרוני 1956

עבודה בשדה – דלול סלק- אריה בן גוריון וילדה- 1960

קילטור סלק סוכר – ליליסטון תוצרת חרושת מתכת 1975

הוצאת סלק סוכר – שינוע הסלק למפעל בעפולה 1975

עיבודים חקלאיים- מחבט סלק סוכר 1975

קילטור סלק סוכר 1975

השקיית סלק סוכר 1976- ברקע שכונת התמרים

השקיית סלק סוכר 1976

קילטור בשדה סלק סוכר

קילטור ע”י ליליסטון בשדה סלק סוכר אורי עפרוני 1976

קילטור שדה סלק סוכר

קילטור שדה סלק סוכר ברקע כרם זיתים 1976