תלתן וירק לפרות ותרנגולות

אורי אולמן,קוצר תלתן בשדה , ברקע הישוב בית השטה  1937

קציר תלתן- משמאל נשען שלום קרליץ-באמצע מימין זאב וידנפלד-1940

קציר ירק לפרות 1940

קציר תלתן שלום קרליץ 1942

קציר תלתן-לרפת וללול משמאל עומד אורי אולמן – 1940

קציר תלתן-1942 משמאל שלום קרליץ      

קציר תלתן במספוא- יגאל רימון 1955

קציר תלתן – יובל ארנון

דייש תלתן

קציר תלתן –  מימין יובל ארנון  1957

קציר תירס לתחמיץ בית השטה 1978