הפלחים

הפלחים הראשונים- אברהם ארגוב 1933

משה ברק וצבי צצקס העגלון בהכשרה בהולנד

קבוצת גפירים- באמצע למעלה דוד שושני. משמאל עומד שבו לוי- יושב באמצע משה ברק

קציר חיטה 1937

בנימין גל זורע 1937

שומר שדות וטרקטורים מעבדים

קציר חיטה ודייש 1937

עבודים בפלחה- שדות בית השטה 1937

עבודים בפלחה- שדות בית השטה 1*937

בנימין גל

מכבש לחבילות קש בשדה פלחה בית השטה- מעלית של חבילות קש

הקומביין הראשון של הפלחה בבית השטה- תוצרת חברת קייז- על יד הקומביין שלושה פלחים אוכלים ארוחת בוקר 1939

הפלחים שופכים גרעיני חיטה למכונת הזריעה בשדות בית השטה מרדכי סלע ואריק 1939

הפלחים שופכים גרעיני חיטה למכונת הזריעה בשדות בית השטה

דוד שושני קוצר בשדות הפלחה