הפלחים

דוד שושני יושב בשדה חרוש לארוחת בוקר- פלחה 1973

פלחים- דרור טל- דוד שושני- חיים אהוביה- בצורת.

סככת הפלחה- זאב יחיאלי- ניצן סלע- יעקב הדר גדעון פלג 1973

פריסת יריעות על ערוגות- דוד שושני ויעקוב שרגא 1973

מלחמת יום הכיפורים.חבר מזכירות החרום דוד שושני

שמחה כהן מהפלחים הראשונים 1973

דוד שושני- חבר- חקלאי פלח

יעקב שרגא- חבר

פרישת נילון בשדה- דוד שושני

פרישת נילון בשדה- דוד שושני

חודש פברואר-פרישת נילון בשדה מילונים- דוד שושני

דרור טל- בסככת הפלחה- מרכיב את מכונת הבצלצלים

ארוחה בשדה- חודש פברואר- דוד שושני ואבי לוי

סיור חברי מזכירות בשדות- יעקב שרגא- יוקי- נחום שריג- שורי ותקוה 1973

אריזת מילונים בסככה בשדה- דוד שושני- יוקי- וצעירים נוספים 1973