הפלחים

ארוחה בשדה- אורי עפרוני- אייל לוי- יעקב שרגא

עבודה חקלאית בשדה- יעקב שרגא- דוד שושני ולוצי עורכת היומן

סיור עובדי הזיתיה בשדה הבצלצלים בעודו ירוק. אברהם אילת- שמחה כהן- חיים רימון- דוד שושני- אהרון פריברג- יעקב שולמי- יעקב וינשטיין- ועוד חברים 1975

קילטור שדה- דוד שושני יושב על המקלטרת מאחור

חג שבועות על הדשא דוד שושני ויעקב שרגא

אבטיח קר בסככת הפלחה

סככת הפלחה והמוסך גידי שרון- זאב יחיאלי ויעקב הדר

ישיבת מזכירות- מימין מיכאל ירבעם- אמנון אבנור- יוסוף פרג- יעקב שרגא- נחום שריג ויעקב הדר (בגבו למצלמה)

יוקי אהוביה בן 50 1976

קלטור כותנה נוהג גרשון גפני- עומד יעקב שרגא

חודש מרץ- ארוחה בשדה-יעקב שרגא

דוד שושני ויוקי בגיוס לקטיף מילונים בשדות בית השטה 1976

יולי 1978 בפלחה- יעקב שרגא- דוד שושני- דרור טל- חיים אהוביה יוקי

יוצאים לעבודה- הפלחים- בטנדר- חודש יוני

סככת הפלחה- תערוכה בחג שבועות