עיבודי שדה

בנימין גל זורע בשדות הפלחה של בית השטה-1935

ברוך חופרי וישראל גוטמן על הטרקטור-1936

קילטור בשדות בית השטה 1937

עבודה בחריש עם פרדות-1936

ישיבה עם הגיאופיזיקאי ולטר שטרן על תוצאות הבדיקות הגיאופיזיות של אדמות שטה-  יושבים מימין לשמאל: אברהם גלוברמן(ארגוב), בנימין גל, משה קשתי, שטרן, יהושע זהבי, חנוך

ילדה על חבילת קש 1938

מכבש של חברת קייז- לחבילות קש בשדה של בית השטה 1937

חריש בשדות בית השטה 1939

חריש בשדות בית השטה 1939

מכבש לחבילות קש בשדה פלחה בית השטה- מעלית של חבילות קש 1939

המתבן הראשון לחבילות קש. 1937

ישיבה בעניני מים- מימין אברהם ארגוב- בנימין גליקסון- משה קשתי- מאיר כרמי- יהושוע זהבי- חנוך בהם- המהנדס וולטר שטרן- יושבים בחדר מגורי משפחה בבית השטה

חריש בשדות בית השטה 1942

אחיה יפה בודק חיטה בשדה 1950

דייש בקומביין- אליס נייד- הייני יחיאלי מעמיס הקש למכונה 1950