עיבודי שדה

חיטה בחלקת ‘מרדכי’- ליד היער- מעלה “דיצי” מחליף את מעלה היער 1971

בניית חבילות קש במתבן 1974

מרדכי סלע- נעים שמש- ראובן ברעם- וזאב מינרט בהפסקת קפה בחרושת הישנה 1976

חריש בשדה ליד המשק 1985

שדה חיטה בשדות בית השטה 1995