פיתוח כלים

מחרשת דיסקוס

מחרשת דיסקוס

גנרטור מורכב על טרקטור לריתוך בשדה

מסקלת אבנים 1965

מסקלת אבנים בשטחי מרסס 1965

מסקלת אבנים מרוקנת אבנים על גל אבנים בקצה השדה

מסקלת אבנים מרוקנת אבנים על גל אבנים בקצה השדה

מסקלת אבנים עובדת בשדה

מסקלת אבנים

מזרעה על קלטרת