קציר ואסיף

ראשית חרושת מתכת- קומביין לקציר חיטה ליד המוסך 1948

הקומביין הראשון לקציר חיטה 1935

טרקטור מושך קומביין שקים בפלחה 1936

פלחה בית השטה 1936

קציר חיטה ודייש 1937

עבודים בפלחה- שדות בית השטה 1937

קציר חיטה בקומביין של קייז בבית השטה 1937

מכבש קייז בפלחה של בית השטה- 1935

מכבש של חברת קייז- לחבילות קש בשדה של בית השטה 1937

קציר ביניבים 1939

מתבן חבילות קש הראשון -1937

ערמת חבילות קש בית השטה 1942

אסם-העמסת שקים-

האסם

אסם-העמסת שקים-