קציר ואסיף

קציר חיטה מרדכי סלע ואסנת 1963

העמסת חבילות קש על המשאית- בקילשונים- לפני היות המעמים 1959

כלים חקלאיים ועוד מוצרי חר’מ. עגלת חציר 1960

קציר החיטה-חג סיום הקציר- דובה על הקומביין 1950

חג שבועות- חג סיום הקציר 1962

העמסת חבילות קש בשדה על עגלה 1965

כיבוש חבילות קש

גיוס לחציר בליל שישי 1967

מעמיס חבילות קש על משאית בשדה

גיוס לחציר ביום שישי- נתנאל אדר- יוסף שריג- ליזר פרבר ישראל גוטמן כולם חברי בית השטה 1968

בגיוס לחציר -צ’ופה חבר בית השטה 1968

העמסת חבילות קש על המשאית 1968

העמסת חבילות קש על המשאית

העמסת חבילות קש בשדה- אילן סתוי וששון טיטו- חברי בית השטה 1968

חיטה שנקצרה בשדה- מעל בית השטה 1968