הדרים

מגיעים השתילים לנטיעת הפרדס- מימין על משאית זליג קזמירבסקי-1947

נטיעת הפרדס- שתילים מגיעים על משאית-1947

נטיעת הפרדס -1947

נטיעת הפרדס- שתילים מגיעים על משאית-1947

נטיעת הפרדס- השקייה מחביות שהובאו על משאית-1947

נטיעת הפרדס- השקייה מחביות שהובאו על עגלה עם פרדות-1947

הפרדס הצעיר- באר ג’ מימין-1947

נטיעת הפרדס -1947

המכונות החקלאיות ליד הפרדס של בית השטה בשלג-1950

יהודה כוכבא נושא תיבת אשכוליות-1953

אריזת פרי הדר בסככת אריזה בתוך הפרדס של בית השטה: אורזים: יוסקה צביק- לאה ושלום קרליץ- פרומה גופר- -1959

מיון לפני אריזת אשכוליות בסככת אריזה בתוך הפרדס של בית השטה: יושבים נעמי הנדלר- סמדר אבישי בגבה למצלמה- חיים אבן נור ואורנה חזונה לוין-1959

יעקב הורביץ בגיוס חקטיף-1962

גיוס שבת של חברים לקטיף אשכוליות- הפסקת ארוחת בקר- ראשונה משמאל יושבת רבקה לב- משמאלה אלתר גפני חברים-1962

חלקה ג’ בפרדס לאחר החלפת הזן מאשכולית צהובה לאשכולית אדומה, 1984