כרם זיתים

שנים ראשונות-נטיעות כרם זיתים-1940

שנים ראשונות-נטיעות כרם זיתים-1940

שנים ראשונות-נטיעות כרם זיתים-1940

כרם זיתים מושקה בהצפה-1940

נטיעת כרם זיתים -1940

מסיק בכרם הזיתים- זאב מינרט-1947

מסיק בכרם הזיתים על ידי ילדי רחפרייר-1947

ארוחת בוקר ביום מסיק בכרם זיתים- בית השטה 1947

ארוחת בוקר ביום מסיק בכרם זיתים- בית השטה-1947

מסיק הזיתים -1950

טיול כיתה א  לכרם הזיתים , 1950

משתלת זיתים 1950

שמחה ויצחק בכרם הזיתים-1957

מסיק זיתים- שמחה כהנא על הסולם- יצחק חצרוני למטה-1954

חורשת ‘להבה’ וכרם זיתים-1956