כרם ענבים

מאיר כרמי ועדה מיכאלי בוצרים בכרם הענבים-1936

הכנת הנטיעה של כרם ענבים- מאיר כרמי 1935

הכנת הנטיעה של כרם ענבים- מאיר אינהורן-כרמי-1935

הכנת הנטיעה של כרם ענבים- סימון המרחק בין השתילים- אלישבע פרס-א וארנה בהם- שתיהן מוותיקות בית השטה שעברו בפילוג לאיילת השחר-1935

נטיעת כרם ענבים- רגינה ארייך-1935

כרם ענבים בית השטה 1936

נטיעת כרם הענבים- בהכנת הייחורים עוסק אברהם אדרת וחברה אולי מרים ברזילי שניהם חברים שעברו בפילוג לאיילת השחר-1936

מנחם קיזר נוטע כרם ענבים והשומר הגפיר לידו אולי אברהם ברגנפלד-1936

אשכול ענבים-1936

חנה מניס-כרמי בכרם ענבים-1937

כרם ענבים- בציר- -1939

בבציר הענבים עדה מיכאלי ומאיר כרמי-1939

בבציר הענבים – סככת האריזה-1939

בציר הענבים בבית השטה-1939

שנים ראשונות הענבים-1942