מטע תמרים

תמרים בשכונת התמרים. 1965

בניית בתים בין עצי התמרים. 1965

בניית בתים בין עצי התמרים1965

מניין באו התמרים שלנו? [עזריה, 1999] במערבה של בית השיטה יש שכונה שבתיה נמצאים תחת עצי תמר. נטע אותם חברנו יצחק חצרוני ז”ל. בראשית ימיה

צריף הצבעים ליד שכונת התמרים ביום חורף 1965

תמר בשכונת התמרים נפגע ממטוס האנטר ירדני -1967

שכון התמרים. 1969

שכונת התמרים-1966

תמרים בפינת השבוע בחדר האוכל  . 1971

בניית בתי מגורים ליד שכונת התמרים1966

שכונת התמרים-1973

גן א’ – נורית אדר ומירב בן גוריון בחורשת התמרים -1974

שכונת התמרים. 1975

שכונת ‘התמרים’-1976

אשכול תמרים.1979