טיולים עם שבו

מטיילים עם שבו-nשבו- דרוויש וישראל גוטמן. עין כלביה 1973-

מטיילים עם שבו-1985

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו-1970

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו- תותח חופים בראס נצרני 1968

שבו מדריך טיולים בסיני

שבו מדריך טיולים בסיני

שבו מדריך טיולים בסיני

שבו מדריך טיולים בסיני

שבו מדריך טיולים בסיני