טיולים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו- מחנה אהלים בח. מוסה. טיול ב. השיטה 1973

מטיילים עם שבו- מחלצים את מכונית המחלקה האבודה. 1968

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו- 1968

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו-מפל בו’ קני אריאן 1972

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו-מפלים בעין שלאלה. 1972

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו-סאלח אומבארכ- שבו וידידים. 1976

מטיילים עם שבו