טיולים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו- פנינה ורותי בנוה פיראן 1968

מטיילים עם שבו- קב’ שיטה בואדי טאלעה 1974

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו- ציפורה גלעד מורדת ממפל בו’ קני אריאן 1972

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו- קב’ שיטה בסיני 1974

מטיילים עם שבו- קב’ שיטה בפסגת ג’בל רומייל 1974

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו- קב’ שיטה יורדים לקניון הלבן. עין חודרה 1974