טיולים עם שבו

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו- שבו ועניזה. ו’ אל עגולה 1981

מטיילים עם שבו- שבו ופתוח. ואדי מורייח’. תמונה עצמית 1977

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו- nשבו מסביר למטיילי בית השיטה 1979

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו- שבו נודד בסיני על ציודו. 1978

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו- 1976

מטיילים עם שבו- 1972

מטיילים עם שבו- שיירת הגמלים- עין ירקה ו’ ראכינה. 1972

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו- 1982

מטיילים עם שבו

מטיילים עם שבו