טיולי חברים בארץ

טיול חברים בשבת- אחוזת קברים בחבל בנימין- חוה קיזר- אליעזר פרבר ועוד 1976

טיול לירושלים- באכסניית הר גילה- רות ועזריה- גינה מן חברי בית השטה 1976

טיול לירושלים 1976

טיולי לירושלים- התעמלות בוקר בחורות בהר גילה- תרצה הורביץ שושנה המאירי בלה יפה 1976

טיול לרמת הגולן- גמלא- חיים בניאן 1976

טיולי לירושלים- חנה אורן-יהודית ריבנר- חדוה ומרדכי בן יעקב 1976

טיול לירושלים אריה בן גוריון מימין 1976

טיולים לירושלים- וותיקים 1976

טיולים לירושלים- וותיקים 1976

טיול לירושלים בת ציון ושונהזל- אריה וכסמן – חברי בית השטה 1976″

טיולים לירושלים- וותיקים מימין דפנה שטרן- בלה ואחיה יפה איש המים של בהש- חנן פורת אלקטרונאי 1976″

טיול דן כרמל 1977

טיול לגולן 1977

טיול חברים- פארק הירדן- מרדכי בן יעקב 1977

טיולי חברים לבאר שבע 1977