טיולי חברים בארץ

טיול שבת ילדים וחברים לגמלא- משה מאירי מסביר- צבי מוסמן- שלומית- אסתר- נירה וצבי מלר- ראובן ברעם- חברי בית השטה- 1980

טיול לירושלים. 1981

טיול לירושלים. מלכה ריגלר אמה ברעם- צבי הרפז 1981

טיול לירושלים- יפה ומשה שריבמן חברי בית השטה 1981

טיול לנחל עמוד- זכרי אשל 1981

טיול לירושלים- חנה אבישי חנה אורן ורינה ירחי 1981

נחל עמוד- יצחק חצרוני עוזר 1981

טיול לימית – האנדרטה .1981

טיול מועדון יום ב’ צבי ורעיה קיטישבסקי חברי בית השטה- עלו מפולין ב’עליית גומולקה’ 1955-6. 1981

טיול מועדון יום ב’ תרצה הורביץ חברה. דובה דובניקוב זל- חבר בית השטה יליד חברון ניצול הפוגרום ב1929 .1981″

טיול מועדון יום ב’ לירושלים 1981

טיול לימית בצפון סיני לפני הפינוי- .1981

טיול משפחות בשבת 1982

טיול משפחות בשבת 1982

טיול משפחות- ישראל ברונשפיגל- חיים סבירסקי- צבי ינאי- חנה אבישי- יוסי פרנקו 1983