טיולי חברים בארץ

טיול משפחות בשבת 1983

טיול יובל ארנון- איריס ויצמן 1983

טיול יובל ארנון – עפרית ארנון 1983

טיול לשומרון-מיכל מן ואורי עפרוני 1983

טיול לשומרון יצחק חצרוני- שרה ויצמן- זאב מינרט 1983

טיול לשומרון שבתאי בארי בחמם אל חליל 1983

טיול לשומרון 1983

טיול לשומרון – משה גורן ובנותיו- יעקב שרגא 1983

רינה ירחי 1983

מאירה- נוקי- רינה- נתן ואסתר 1983

טיול מועדון יום ב’ לצפת 1983

טיול אורה שריג- נעמי הנדלר- יהודית יפה-משה גל – 1983

טיול שבת לגמלא- אריה ואסתר וכסמן חברי בית השטה 1983

טיול לשומרון. עירית ואריאל 1983

טיול לשומרון. ילדים- 1983