טיולי חברים בארץ

טיול מועדון יום ב’ למוחרקה 1986

טיול מועדון יום ב’ למוחרקה 1986

טיול מועדון יום ב’ למוחרקה 1986

טיול מועדון יום ב’ למוחרקה 1986

מפגש מועדון יום ב’ בעין דור 1987

מפגש מועדון יום ב’ בעין דור 1987

ותיקי בית השטה קבוצת החוגים בטיול לחדרה- שרה שחורי רחל שונרי- עליזה קורן- הדסה צמרת שבתאי בארי- אברהם שפר ויעקב וינשטיין 1989

ותיקי בית השטה קבוצת החוגים בטיול לחדרה- בתיה גבתי- שבתאי בארי- אורי גוריון ואריה וכסמן 1989

ותיקי בית השטה בטיול לחפציבה שליד חדרה 1989

ותיקי בית השטה בטיול לחדרה- שבתאי בארי- אורי גוריון- איזי יהודה הדר. צפורה גלעד 1989

טיול מועדון יום ב’ למכון ויצמן 1989

טיולי חברים

טיולי חברים

טיולי חברים

טיולי חברים