טיולי חברים בארץ

טיול קבוצה לואדי קלט -במרכז מרים גוטמן- יהודית ארגוב- ישראל גת- הדסה חוה סגל 1935

טיול קבוצה לואדי קלט 1935

בטיול- מימין שבו לוי- יצחק נאמן- אריה בן גוריון וברוריה.1935

טיול סביב ים המלח.1935

טיול סביב ים המלח- נחום שריג- או עבודה בסדום 1935

חנה כרמי- מניס- זל- חברת בית השטה מחבורת החיפאיות שהצטרפו לקבוצת החוגים 1935″

טיול לעין גדי- שבתאי בארי ואברהם ברגנפלד-1935

טיול חברי קבוצת החוגים לואדי קלט- אריה בן גוריון מסביר 1940

בטיול למצדה- מוטל אדר- מרים וישראל גוטמן- יצחק נאמן 1952

טיול קבוצה למצדה- צבי צצקס- ברוך חופרי- ברוך כוס- מרים גוטמן- אליהו לב- חנן חרמוני- פנינה כוס- נינה חרמוני- ליטה ושרה שחורי- יונה בוצ’אן- מרדכי

טיול קבוצה למצדה. מרים גוטמן- משה ברק- ברוך חופרי נחמה אבנור- שמריה והדסה צמרת אליהו לב- יונה בוצ’אן 1951

טיול קבוצה למצדה- אליהו לב- חנן חרמוני- פנינה כוס- נינה חרמוני- ציפורה ומוטקה בוכמן- ליטה ושרה שחורי- יונה בוצ’אן- נחמה אבנור-בת ציון שושני- הדסה צמרת

המשאית שקעה בחולות הנגב 1951

טיול קבוצה לחולה- שמריה צמרת במרכז 1951

טיול קבוצה מרים גוטמן- משה ברק- נחמה אבנור שמריה והדסה צמרת- ציפורה עציוני- יונה בוצ’אן- אליהו לב 1951