טיולי חברים בארץ

טיול לשכם ולשומרונים

טיול לשכם ולשומרונים-שומעים הסבר מבני קצובר – 2018

טיול לשכם ולשומרונים

טיול לשכם ולשומרונים

טיול לשכם ולשומרונים- 2018

טיול לשכם ולשומרונים-מחנה הפליטים בלטה- 2018

טיול לשכם ולשומרונים

חגי עם הכהן השומרוני הגדול בהר גריזים 2018

טיול לשכם ולשומרונים- 2018

טיול לשכם ולשומרונים

טיול לשכם ולשומרונים- 2018

הכהן הגדול של השומרונים שאביו אירח את אריה ב.ג בשנות ה 40 – 2018

ספר שומרוני עתיק בכתב המיוחד להם 2018

טיול לשכם ולשומרונים-ספר תורה במוזיאון -2018

הכהן הגדול עם אריה ב.ג בראש הר גריזים בשנות ה – 40-והוא סבו של הכהן היום – 2018