טיולי חברים בארץ

טיול לביצות אגם החולה יפה שריבמן ארתור ריבנר- אלינור פורת פיבוש בהיר יצחק חצרוני ועוד חברי בית השטה 1951

טיול לביצות אגם החולה יונה ירחי- רגינה ארייך וחנה ויצמן 1951

טיול קבוצה- דוד שושני 1951

טיול לחולה- אלינור פורת ויצחק חצרוני 1951

יוקי ומרדכי סלע 1951

טיול לחולה- איזי שונרי – רגינה ארייך חברת בית השטה 1951

טיולקבוצה לנגב- פיבוש בהיר- מילק – יוסקה צביק- גיורא ריכמן- זיוה ארנון- איזי- יוסוף גדרון- חנה פלד- שרה גפני- שלומית האז- עפרה שדמי- 1951

טיול למצדה ועין גדי 1951

טיול קבוצה- נלי ירדני- נלי ינאי 1953

טיול קבוצה-חנן פורת- יצחק דובזינסקי- אריה וכסמן 1953

טיול קבוצה 1953

טיול קבוצה קצלה מרים ג. עולה למצדה והפזמון שחובר- מרדכי אדר 1953

בטיול למצדה- מושכים ודוחפים את המשאית 1953

טיולקבוצה לנגב- פיבוש בהיר- מילק – יוסקה צביק- גיורא ריכמן- זיוה ארנון- איזי- יוסוף גדרון- חנה פלד- שרה גפני- שלומית האז- עפרה שדמי- -1953

טיול לעין גדי- 1953