טיולי חברים בארץ

יוס פלד ודוד שושני- יוקי אהוביה- 1953

איזי שונרי- דוד שושני בטיול 1954

גאולה הרפז-דן ישראלי-רינה בן מאיר-דיצי-ציונה גל-1958

טיול חברים.-1958

טיול משק.-1958

טיול חברים לעין גדי ומצדה.-1958

טיול חברים לעין גדי ומצדה.- 1956

טיול מצדה.-1958

טיול חברים למצדה -1958

טיול מצדה.-1958

טיול מצדה.-1958

טיול חברים-פוטרטים.-1960

טיול חברים בנגב- עין נטפים 1961

טיול קבוצה- עין נטפים 1961

טיול חברים בנגב- עין נטפים 1961