טיולי חברים בארץ

טיול חברים בנגב- עין נטפים 1961

טיול חברים לאילת 1961

טיול לאילת.-1961

טיול לאילת.עם עזריה -1961

טיול לאילת.עם עזריה -1961

טיול לאילת.

טיול לאילת.

טיול לאילת.

טיול לאילת.

טיול לאילת.

טיול לאילת.

טיול לאילת.

בריכת עין עבדת-טיול חנוכה עולים לאיזור אילת.

בריכת עין עבדת-טיול חנוכה עולים לאיזור אילת.

בריכת עין עבדת-טיול חנוכה עולים לאיזור אילת.