טיולי חברים בארץ

טיול חברים לירושלים 1963

טיול חברים לגליל 1963

טיול משה הראל- בוגר כיתת ‘יחדיו’ – עין ענבה בנחל צאלים 1964

טיול קבוצה לעין גדי- שבו לוי מסביר 1964

טיול קבוצהלעין גדי -1964

טיול קבוצה שותים מגבי מים במעלה הפרדות 1964

טיול לנגב- משה הראל 1964

טיול קבוצה- בת שבע ושבו לוי שמריה צמרת- יצחק חצרוני- בנימין גל 1964

יצחק חצרוני טיול לעין גדי 1964

עובדיה סולימן וגברי בטיול לעין גדי 1964

טיול חברים לנגב בהדרכת עזריה -1964

טיול חברים בנגב -1965

טיול למצדה 1966

טיול למצדה 1966

הדסה צמרת מסבירה 1966