טיולי חברים בארץ

טיול למצדה.חברים -1966

טיול חברים למצדה בהדרכת עזריה -1966.

טיול למצדה.בהדרכת עזריה-1966

טיול למצדה חברים -1966.

טיול חברים למצדה בהדרכת עזריה -1966

טיול למצדה.- 1966

טיול למצדה.-1966

טיול למצדה.-1966

טיול למצדה.-1966

טיול למצדה.-1966

טיול למצדה.- 1966

טיול למצדה.-1966

טיול למצדה.- 1966

טיול קבוצה להר חזון 1967

טיול קבוצה להר חזון- חודש אפריל- חדוה ומרדכי בן יעקב- עליזה קורן- שושנה שמש- דבורה ודובה דובניקוב – חברי המשק 1967