טיולי חברים בארץ

טיול קבוצה להר חזון 1967

טיול חברים לחוף הים 1968

טיול בשבת לחרמון- תצפית מתל אבו נידה 1968

טיול קבוצה בעקבות החשמונאים” סטרול- דרור טל ועוד 1968″””

טיול לחרמון- לא נתנו לעלות 1968

בילוי שבת מאורגן- נסיעה לים חוף נחשולים 1968

טיול קבוצה בעקבות החשמונאים” אריה וברוריה בן גוריון- יהודה מלר- תרצה הורביץ יהודית ארגוב ביקור במודיעין 1968″””

טיול בשבת לחרמון- תצפית מתל אבו נידה 1968

טיול קבוצה בעקבות החשמונאים”-אריה בן גוריון קורא- משמאל משה שריבמן 1968″””

טיולים יוסלה קלימן שותה מגב מים .1968

טיול – חנה דוד- רחל שונרי- רות אלון 1968

טיול למצדה 1968

טיול קבוצה- יצחק חצרוני 1968

טיול חברים לסיני- מועדון יום ב’- 1968

טיול חברים במתחם הולילנד בירושלים- 1968